+31(0)655328969
info@symantic.eu
Zeeburgerkade 38
1019HG Amsterdam
Netherlands

Symantic is een afkorting voor Systeem of Semantic Interchange. In het Nederlands vertalen wij het als het systematiek van de semantische interoperabiliteit. Interoperabiliteit als pre om deel te kunnen zijn van de hedendaagse netwerk maatschappij, om zakelijke en politieke doelen te kunnen behalen, om jezelf te laten horen en anderen te begrijpen...

Systeem staat voor de samenhang, en semantische systeem betekent de samenhang van betekenissen. Samenhang veronderstelt structuur en als wij als mens iets willen beschrijven, hebben wij de basisstructuur nodig die wij met ons allen delen. Deze basisstructuur stelt ons in staat om informatie uit onze beschouwingsdomein te beschrijven en deze beschrijving begrijpelijk te maken voor anderen op zodanige manier dat anderen iets aan hebben. Ze kunnen het in hun eigen context plaats geven en gebruiken. Dit is de essentie van semantische interoperabiliteit.
Vladimir Grafov


          Expertise

  • Semantische modellen voor informatie-uitwisseling in complexe omgevingen.
    Heeft u te maken met koppelen van informatie uit verschillende domeinen die grote mate van autonomie vertonen? Of wilt uw weten hoe informatiemodellen die aan de grondslag van uw ICT-systemen liggen, zich lenen voor interoperabiliteit en wat moet er eventueel aan veranderen om het mogelijk te maken? Wij hebben de juiste expertise en ervaring om deze, vaak complexe vraagstukken te behandelen.
  • Informatiekundig advies bij het opstellen van beleids- en juridische stukken.
    Bij totstandkoming van de nieuwe wet of maatregel komen vragen over begripsdefinities en samenhang van gegevens die nodig is voor de uitvoering altijd terug. Wij hebben ruime ervaring om u te helpen met verkrijgen van inzicht en de informatiekundige gevolgen van de keuzes die u maakt bij het opstellen van uw beleids- en juridische stukken.
  • Informatielandschap en informatiearchitectuur van IST tot SOLL.
    Wilt u uw organisatie veranderen en heeft uw informatiekundig advies nodig en gedragen bedrijfs- en/of informatiearchitectuur die uw door de verandering heen kunt helpen? Wij kunnen u helpen door specifiek advies over concrete vraagstukken en kunnen desgewenst de gehele traject van totstandkoming van informatiearchitectuur op ons nemen.


          Ervaringen

 2010
Informatiearchitectuur
Informatiekundig advies bij het opstellen van AMvB en kaders voor implementatie van de Landelijke Register Peuterspeelzaalwerk bij de uitvoerders (Gemeenten en GGD). Werkzaamheden bestaan uit informatiekundige wetanalyse en advies m.b.t. positioneren van het Landelijk Register Peuterspeelzaalwerk binnen sector Onderwijs.
 2009 Informatiearchitectuur
Opstellen en bewaken van Project Startarchitectuur t.b.v realisatie van Landelijk Register Kinderopvang, Requirements elicitation en management. Werkzaamheden bestaan uit volledige analyse van totale keten kinderopvang en toeslagen die in de keten worden uitgekeerd. Het betreft: wetanalyse, ontwerpen en positioneren van het Landelijk Register, analyse van processen bij uitvoerders van de Wet (GGD en Gemeenten), koppeling met Belastingdienst en Basisregistraties (GBA en NHR).
 2009 Informatiearchitectuur Architectuuradvies doorontwikkeling Stelsel van Basisregistraties. Werkzaamheden bestaan uit het update van semantisch model van het Stelsel op basis van nieuwe inzichten en uitzetten van de richtlijnen voor de informatiekundige beschrijving van het Stelsel voor de situatie van 2011.
 2009 Informatieanalyse Coördinatie van impactanalyses en voorbereiding van besluitvormingtrajecten omtrent aanpassingen in ICT voorzieningen van de Nederlandse Politie n.a.v. de nieuwe Wet Politiegegevens (WPG). Dit vanuit de optiek van concern gegevensmanagement.
 2008 Consultancy Leveren van bijdrage aan meerjaren ICT strategie en adviseren over transitiescenario's naar de lange termijn doelstellingen voor het domein Intake en Noodhulp. Werkzaamheden bestaan uit analyse van de huidige situatie, afstemmen met concernplannen en voorbereiding van enkele projecten binnen het domein.
 2007 Informatieanalyse Voorbereiding en realisatie van koppeling tussen de Nederlandse opsporingssystemen en Europol Information System. Werkzaamheden bestaan uit systeemanalyse, advies m.b.t. realisatie en semantische mapping tussen de gegevensmodellen van Nederland en Europol.
 2007 Procesanalyse Procesanalyse t.b.v. modernisatie van landelikjke vingerafdruk opslag- en zoeksysteem bij Nationale Recherche.
 2006 Informatiearchitectuur Bewaken van de samenhang van informatiearchitectuur t.b.v. het programma Elektronische Dienstverlening (EDV) van het LNV. Verantwoordelijk voor coördinatie van informatiemodellen tussen de verschillende projecten binnen het programma. Bewaken van LNV concern richtlijnen op het gebied van gegevensarchitectuur binnen het programma en afstemmen met overheidsbrede architecturen (NORA).
 2005 Informatiearchitectuur Opstellen van concern gegevensarchitectuur voor Dienst Regelingen en adviseren over de integratie in concern informatiearchitectuur van LNV.
 2004 Informatiearchitectuur
Informatieanalyse
Informatieanalyse en gegevensmodellering voor de bouw van generieke informatievoorziening voor de opsporingsdiensten van de Nederlandse Politie (Politie Suite Opsporing). Nieuwe voorziening moest efficiënte informatie-uitwisseling tussen de politiekorpsen en uniforme werkwijze binnen alle korpsen mogelijk maken.
 2003 Informatieanalyse Informatieanalyse voor de bouw van generieke informatievoorziening voor de Nationale en Regionale Informatieknooppunten van de Nederlandse Politie.